Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Strzegomska 3
60-194 Poznań

Wykonanie zieleni na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w ramach zadania rewaloryzacja zieleni w centrum miasta Poznania.

  • wykonanie prac pielęgnacyjnych w drzewostanie,
  • usuwanie drzew wraz z frezowaniem pni,
  • nasadzenia drzew, krzewów, bylin i roślin okrywowych.

28.10.2005 - 01.12.2005

Technologie: