Budowa terenów zieleni

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • usuwanie zieleni istniejącej wraz z utylizacją,
 • niwelacja terenu,
 • budowa i umacnianie skarp,
 • zakładanie drenaży,
 • budowa elementów małej architektury:
  • zbiorniki wodne: stawy, zbiorniki ppoż., zbiorniki retencyjne, oczka wodne
  • place zabaw dla dzieci
  • murki oporowe
  • pergole trejaże
  • ogrodzenia
  • budowa systemów nawadniających
 • wykonywanie nasadzeń drzew i krzewów,
 • zakładanie trawników: z siewu lub z rolki,
 • zakładanie trawników na dużych powierzchniach – trawiaste pasy startowe lotnisk i inne …
 • sadzenie dużych okazów drzew soliterowych,
 • zakładanie ogrodów na dachach i stropach – systemy zielonego dachu,
 • aranżacje zieleni wewnątrz budynków, ogrody zimowe.

Technologie: