Budowa Autostrady A1 Odcinek Kowal – Sójki

SRB Civil Engineering Ltd
Wilton Works, Naas Road,
Clondalkin, Dublin 22
Budbaum S.A.
Ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 9b
15-381 Białystok

 

Budowa Autostrady A1 Odcinek Kowal – Sójki km 215+850 do km 245+800”
Roboty budowlane polegające na wykonaniu wycinki drzew i krzewów:

  • usuniecie 80 558 szt. drzew
  • usunięcie 71 karp
  • usunięcie karp na terenach Lasów Państwowych z pow. 11,45 ha
  • usunięcie krzewów i podrostu roślinnego (do 5 lat) w pasie zajęcia terenu – 80 380 m²

02.09.2010 - 30.06.2011

Technologie: