Budimex Nieruchomości Sp z o.o.

Budimex Nieruchomości Sp z o.o.
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

Wykonanie prac w zakresie inwentaryzacji oraz pielęgnacji terenów zielonych wraz z usunięciem drzew obumarłych lub o złym stanie zdrowotnym.
Etap I :

  • inwentaryzacja 4szt. topoli zagrażających bezpieczeństwu,
  • sporządzenie wniosku o decyzję w sprawie nieodpłatnego usunięcia drzew,
  • usunięcie 4 szt. topoli.

Etap II:

  • inwentaryzacja na pozostałym terenie 10 szt. drzew i krzewów w złej kondycji zdrowotnej,
  • sporządzenie wniosku o decyzję w sprawie nieodpłatnego usunięcia drzew i krzewów,
  • usunięcie drzew i krzewów wraz z samosiewami i 2 powalonymi w czasie burz drzewami niewymagającymi zezwolenia.

Etap III:

  • wykonanie inwentaryzacji pozostałych drzew i krzewów na terenie powyższej nieruchomości.

31.07.2008-30.10.2008

Technologie: