Budimex Nieruchomości Inwestycje Sp. z o.o.

Budimex Nieruchomości Inwestycje Sp. z o.o.
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

Inwentaryzacja zieleni - oznaczenie gatunków wszystkich drzew i krzewów oraz naniesienie ich lokalizacji na podkładzie geodezyjnym.

06.09.2005 - 16.09.2005

Technologie: