Bezpieczeństwo

Pracujemy przy największych inwestycjach z zakresu budowy dróg i przygotowania terenów pod inwestycje w kraju. Świadomi zagrożeń dla ludzi i procesów inwestycyjnych, kładziemy szczególny nacisk na standardy bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo i higiena pracy stanowią jedną z naszych podstawowych wartości. Przyjęte przez nas procedury bezpieczeństwa, a także stałe monitorowanie poziomu bezpieczeństwa i przestrzegania norm pozwalają nam skutecznie eliminować lub ograniczać potencjalne zagrożenia. Na bieżąco weryfikujemy i dostosowujemy nasze wewnętrzne przepisy BHP do obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie. Bezpośrednio współpracujemy z służbami BHP Głównych Wykonawców inwestycji. Dla każdej budowy wykonujemy plan BIOZ (plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia).

Szczegółowe planowanie zleconych zadań jak również zasoby w postaci infrastruktury, w tym maszyn i urządzeń oraz wysoko wykwalifikowanego personelu gwarantują, że zlecenia realizujemy w bezpiecznych warunkach środowiska pracy i w zgodzie z przepisami BHP.

Technologie: