BIPROWODMEL

Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska "BIPROWODMEL" Sp. z o.o.
Ul. Dąbrowskiego 138
60-577 Poznań

Inwentaryzacji zadrzewień „ Strumień Junikowski długość 4 800 m na odcinku od ul. Głogowskiej do Warty.

20.01.2006 - 12.06.2006

Technologie: