Autostrada A1 - Przygotowanie terenu pod inwestycje

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

 

 

Usunięcie drzew i krzewów z pasa drogowego autostrady A-1 na odcinku od Węzła Nowe Marzy do Węzła Czerniewice wraz z odszukaniem punktów granicznych pasa autostradowego, wyznaczeniem i oznakowaniem linii granicznych zakresu wycinki.

03.07.2006 - 28.11.2006

Technologie: