31 Baza Lotnicza, Poznań - Krzesiny V

WARBUD S.A.
Al. Jerozolimskie 162A
02-342 Warszawa

Wykonanie na terenie jednostki wojskowej w Krzesinach:

  • wycinki drzew łącznie z pozyskaniem drewna i utylizacją gałęzi na terenach leśnych na powierzchni 3 ha,
  • obsiewanie skarp metodą hydrosiewu,
  • humusowanie i umacnianie skarp biowłókninami,
  • humusowanie i zakładanie trawników na terenach płaskich.

06.2006 - 12.2006

Technologie: