31 Baza Lotnicza, Poznań - Krzesiny I

Jednostka Wojskowa 1156
ul. Silniki 1
61-325 Poznań

Przygotowanie terenu pod zasiew (60 ha), wysiew traw, dwuetapowe nawożenie mineralne.

04.11.2005 - 30.11.2005
Gwarancja do 30.11.2006

Technologie: